Tarifes

Quina tarifa t’interessa més?

Escull la tarifa que millor s’ajusti al teu consum, ara totes amb energia renovable. Amb o sense discriminació horària i parant atenció a la potència que necessites contractar.

2.0 A

De 0 a 10 kW

El cost de la potència és 0,10952 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1325192 €/kW)

24h 0,13836 kWh
(preu amb IVA: 0,16741 €/kWh)
382

2.0 DHA

De 0 a 10 kW

El cost de la potència és 0,10952 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1325192 €/kW)

Punta de 13 a 23h* P1 0,15759 kWh
(preu P1 amb IVA: 0,19068 €/kWh)
Vall de 23 a 13h* P2 0,08271 kWh
(preu P2 amb IVA: 0,10007 €/kWh)
*De novembre a març: Punta de 12 a 22h, i Vall de 22 a 12h
271

2.1 A

De 10 a 15 kW

El cost de la potència és 0,12708 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1537668 €/kW)

24h 0,15169 kWh
(preu amb IVA: 0,18354 €/kWh)
386

2.1 DHA

De 10 a 15 kW

El cost de la potència és 0,12708 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1537668 €/kW)

Punta de 13 a 23h* P1 0,17015 kWh
(preu P1 amb IVA: 0,20588 €/kWh)
Vall de 23 a 13h* P2 0,09369 kWh
(preu P2 amb IVA: 0,11336 €/kWh)
*De novembre a març: Punta de 12 a 22h, i Vall de 22 a 12h
387

3.0 A

Més de 15 kW, baixa tensió

El cost del kW canvia per franja horaria.

Punta de 18 a 22h P1 0,11339 kWh
(preu Punta amb IVA: 0,13720 €/kWh)
Pla de 8 a 18h
de 22 a 24h
P2 0,09869 kWh
(preu Pla amb IVA: 0,11941 €/kWh)
Vall de 0 a 8h P3 0,07513 kWh
(preu Vall amb IVA: 0,09090 €/kWh)
388

3.1 A

Més de 15 kW, alta tensió

El cost del kW canvia per franja horaria.

Punta de 18 a 22h P1 0,10101 kWh
(preu Punta amb IVA: 0,12222 €/kWh)
Pla de 8 a 18h
de 22 a 24h
P2 0,09303 kWh
(preu Pla amb IVA: 0,11256 €/kWh)
Vall de 0 a 8h P3 0,07638 kWh
(preu Vall amb IVA: 0,09241 €/kWh)
389