Tarifes

Quina tarifa t’interessa més?

Escull la tarifa que millor s’ajusti al teu consum, ara totes amb energia renovable. Para atenció a la potència que necessites contractar. Si vols informació sobre altres tarifes (6.1 TD i superiors), contacta amb nosaltres.

2.0 TD

De 0 a 15 kW

Cost potència anual

Punta P1 32,67115 €/kW (preu +10%* IVA: 35,9382 €/kW)
Vall P2 2,409 €/kW (preu +10%* IVA: 2,6499 €/kW)

Cost energia

Punta P1 Indexat €/kWh (preu +10%* IVA: indexat €/kWh)
Pla P2 Indexat €/kWh (preu +10%* IVA: indexat €/kWh)
Vall P3 Indexat €/kWh (preu +10%* IVA: indexat €/kWh)

L'IVA aplicat a les factures serà del 10%, segons l'article 21 del Reial Decret-llei 8/2023, del 27/12/2023.

Informació: la nova tarifa 2.0 TD unifica les tarifes anteriors 2.0 A, 2.0 DHA, 2.0 DHS, 2.1 A, 2.1 DHA i 2.1 DHS.
46445

3.0 TD

Més de 15 kW (baixa tensió)

Cost potència anual

P1 21,5934 €/kW (preu amb IVA: 26,1280 €/kW)
P2 15,768 €/kW (preu amb IVA: 19,0793 €/kW)
P3 8,99725 €/kW (preu amb IVA: 10,8867 €/kW)
P4 8,09935 €/kW (preu amb IVA: 9,8002 €/kW)
P5 6,39845 €/kW (preu amb IVA: 7,7421 €/kW)
P6 4,6282 €/kW (preu amb IVA: 5,6001 €/kW)

Cost energia

P1 Indexat €/kWh (preu amb IVA: indexat €/kWh)
P2 Indexat €/kWh (preu amb IVA: indexat €/kWh)
P3 Indexat €/kWh (preu amb IVA: indexat €/kWh)
P4 Indexat €/kWh (preu amb IVA: indexat €/kWh)
P5 Indexat €/kWh (preu amb IVA: indexat €/kWh)
P6 Indexat €/kWh (preu amb IVA: indexat €/kWh)

Per a més informació sobre aquesta tarifa clica AQUÍ

Informació: la nova tarifa 3.0 TD és la que substitueix a l’anterior tarifa 3.0 A.
46455