Tarifes

Quina tarifa t’interessa més?

Escull la tarifa que millor s’ajusti al teu consum, ara totes amb energia renovable. Amb o sense discriminació horària i parant atenció a la potència que necessites contractar.

2.0 A

De 0 a 10 kW

El cost de la potència és 0,10952 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1325192 €/kW)

24h 0,14436 kWh
(preu amb IVA: 0,17467 €/kWh)
382

2.0 DHA

De 0 a 10 kW

El cost de la potència és 0,10952 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1325192 €/kW)

Punta de 13 a 23h* P1 0,16359 kWh
(preu P1 amb IVA: 0,19794 €/kWh)
Vall de 23 a 13h* P2 0,08871 kWh
(preu P2 amb IVA: 0,10733 €/kWh)
*De novembre a març: Punta de 12 a 22h, i Vall de 22 a 12h
271

2.1 A

De 10 a 15 kW

El cost de la potència és 0,12708 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1537668 €/kW)

24h 0,15769 kWh
(preu amb IVA: 0,19080 €/kWh)
386

2.1 DHA

De 10 a 15 kW

El cost de la potència és 0,12708 €/kW*
(*preu amb IVA: 0,1537668 €/kW)

Punta de 13 a 23h* P1 0,17615 kWh
(preu P1 amb IVA: 0,21314 €/kWh)
Vall de 23 a 13h* P2 0,09969 kWh
(preu P2 amb IVA: 0,12062 €/kWh)
*De novembre a març: Punta de 12 a 22h, i Vall de 22 a 12h
387

Necessites més potència?

Coneix les nostres tarifes
per a consums elevats.

Saber-ne més