Tarifes

Quina tarifa t’interessa més?

Escull la tarifa que més s’ajusti al teu consum. Amb o sense discriminació horària, energia convencional o renovable, parant atenció a la potència que necessites contractar.

2.0 A

De 0 a 10 kW

El cost de la potència és de 0,10952€/kW.

24h 0,13836 kWh
382

2.0 A VERDA

De 0 a 10 kW

El cost de la potència és de 0,10952€/kW.

24h 0,14036 kWh
384

2.0 DHA

De 0 a 10 kW

El cost de la potència és de 0,10952€/kW.

Punta de 13 a 23h P1 0,15759 kWh
Vall de 23 a 13h P2 0,08271 kWh
271

2.1 A

De 10 a 15 kW

El cost de la potència és de 0,12708€/kW.

24h 0,15169 kWh
386

2.1 DHA

De 10 a 15 kW

El cost de la potència és de 0,12708€/kW.

Punta de 13 a 23h P1 0,17015 kWh
Vall de 23 a 13h P2 0,09369 kWh
387

Necessites més potència?

Coneix les nostres tarifes
per a consums elevats.

Saber-ne més